Pristupnica
     
Home Page

About Page

Photo Page

What's New Page

Contact Page

Favorite Links

Catalog Page

Custom Page

Custom2 Page

Custom3 Page

Custom4 Page

Photo2 Page

Photo3 Page

Photo4 Page

Photo5 Page

Photo6 Page

 

How to become a member!
Ako zelite postati punopravni clan Udruzenja gradjana molimo Vas da popunite aplikaciju i dostavite na adresu predsjednika udruzenja- Mina Muratovic, Ul Dzemala Bijedica 269, 71210 Ilidza Sarajevo- Bosna i Hercegovina. Aplikacija:


P R I S T U P N I C APrihvacajuci Statut i Program rada Udruzenja gradjana Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH, roditelja i prijatelja djece oboljele i lijecene od malignih bolesti i izrazavajuci zelju da postanem ravnopravnim clanom Udruzenja, potpisujem
Pristupnicu za clanstvo u Udruzenju gradjana dana_____________, ________,god.
Ime i prezime

Adresa

Datum rodjenja

Pol

Bracno stanje

Broj telefona/E- mail

Nacionalnost

JMBG

Skolska sprema

Zaposlen (gdje?)


Potpis


___________________________